බෝග වගාවේදී පාංශු ජීවීන්ගේ බලපෑම අධ්‍යනය කරමු


 මීට පෙර අප පාංශු සංඝටක පිළිබඳව ලියූ ලිපි මගින් පාංශු සංඝටකවල ප්‍රධාන කොටස් තුනක් පිළිබඳ කතා කළා ඔබට මතක ඇති, එම ලිපි ඔබට කියවීමට නොහැකි වූයේ නම් පහත සබැදි වලින් පිවිස ඒවා කියවන්න
අද දිනයේ අපගේ අවධානය යොමු වන්නේ මීලග වැදගත්ම පාංශු සංඝටකය වන පාංශු ජීවීන් පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීමටයි. පසේ ජීවත්වන සියලුම ජීවීන් පාංශු ජීවීන් ලෙස හැදින්විය හැකිය. පියැවි ඇසට පෙනෙන්නා වූ මහා ජීවීන් මෙන්ම පියැවි ඇසට නොපෙනෙන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ද මීට ඇතුලත් වේ.පාංශු ජීවීන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය
1.      මහා ජීවීන්
2.      ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්


මහා ජීවීන්

මහා ජීවීන් ශාක හා සත්ව ලෙස නැවත බෙදා දැක්විය හැකිය. ශාක මුල් ආදිය ශාක යටතේ දැක්විය හැකි උදාහරණයක් වන අතර කුරුමිණියන්, හැකරැල්ලන්, වේයන් හා කුහුඹුවන් මෙලෙස සත්ව යන කාණ්ඩය යටතේ දැක්විය හැකි උදාහරණයන්යක්ෂුද්‍ර ජීවීන්

ඇල්ගී, බැක්ටීරියා, දිලීර, නෙමටෝඩාවන් සේම ප්‍රෝටෝසෝවාවන්ද ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට ඇතුලත්ය.
පාංශු ජීවීන්ගේ වැදගත්කම

·         දිලීර, බැක්ටීරියා වැනි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කරයි

·         ගැඩවිලි පණුවන් වැනි සතුන් පස මිශ්‍ර කිරීම සිදුකරයි

·         ඇලෙනසුලු ද්‍රව්‍ය පිටකිරීම සිදුකරන නිසා පාංශු කැටිති ඇතිවීම පහසු කරයි

·         නයිට්‍රජන් තිරකිරීම සිදුකරයි
පාංශු ජීවීන්ගේ අහිතකර බලපෑම්

·         සමහර ජීවීන් ශාකවලට රෝග බෝ කිරීම සිදු කරයි

·         නයිට්‍රීහරණය මගින් ශාක පෝෂකයක් වන නයිට්‍රිජන් පසෙන් ඉවත් කිරීම සිදුකරයි

·         වේයන් වැනි සතුන් ශාකවලට පළිබෝධ ලෙස ක්‍රියා කරයි
මෙම ලිපිය කියවා ඔබ ලබාගත් දැනුම ඔබගේ අනෙකුත් මිතුරන්ටත් කියැවීමට හැකිතරම් Facebook, Twitter, Google Plus තුළට බෙදා ගන්නඅපගේ අනෙකුත් ලිපිත් කියවන්න

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

අපගේ ජනප්‍රියම ලිපි