පාංශු සංඝටක හා ඒවායේ බලපෑම අධ්‍යනය කරමු
මීට පෙර අප කෘෂිකර්මය විෂය උදෙසා ගෙන ආ ලිපියකින් පස සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳවත් පාංශු පැතිකඩපිළිබඳවත් ඔබව දැනුවත් කළා මතක ඇතැයි සිතමි. ඔබට එම ලිපිය කියවීමට නොහැකි වූයේ නම් මෙම ලිපිය අධ්‍යනය කිරීමට ප්‍රථම එම ලිපිය අධ්‍යනය කරන්න

පසේ අඩංගු විවිධ කොටස් පාංශු සංඝටක ලෙස හැදින්වෙන අතර, මෙකී පාංශු සංඝටක ප්‍රධාන කොටස් 4කින් යුක්තය.

1.      ඝන ද්‍රව්‍ය
2.      පාංශු වාතය
3.      පාංශු ජලය
4.      පාංශු ජීවීන්

අද දිනයේ මේ ලිපිය තුළින් පාංශු සංඝටකවල ඉතා වැදගත් කොටසක් වන ඝන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීමට නියමිතයි.ඝන ද්‍රව්‍ය

මෙම ඝන ද්‍රව්‍යය නැවත කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය
1.      පාංශු ඛනිජ
2.      පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍යපාංශු ඛනිජ


පාෂාණ ජීර්ණය වීමෙන් සෑදෙන විවිධ විශාලත්වයෙන් යුතු ඝන කොටස් පාංශු ඛනිජ ලෙස හැදින්වේ. පාංශු ඝන කොටස් අතරින් ප්‍රධාන සංඝටකය වන්නේද පාංශු ඛනිජය. බෝග වගාවට සුදුසු පසක තිබිය යුතු පාංශු සංඝටක ප්‍රතිශත අනුව පාංශු ඛනිජ 45%ක ප්‍රතිශතයකින් දායක වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. විෂ්කම්භය මත පාංශු ඛනිජ ආකාර තුනකි. එනම් වැලි, මැටි හා රොන්මඩ ලෙසය.

අංශුවල විෂ්කම්භය සලකා බලා අන්තර්ජාතික පාංශු විද්‍යා සංගමය විසින් පාංශු ඛනිජ පහත ආකාරයට වර්ගීකරණය කර ඇත.

1.      මැටි - විෂ්කම්භය 0.002mm ට වඩා කුඩා අංශු
2.      රොන්මඩ - විෂ්කම්භය 0.02mm – 0.002mm අතර අංශු
3.      සියුම් වැලි - විෂ්කම්භය 0.2mm – 0.02mm අතර අංශු
4.      රළු වැලි - විෂ්කම්භය 2mm – 0.2mm දක්වා අංශු
5.      බොරළු - විෂ්කම්භය 2mm ට වඩා අංශුවිවිධ ප්‍රදේශවල ඇති පස්වල වැලි, මැටි හා රොන්මඩ යන අංශුවල ප්‍රතිශත එකිනෙකින් වෙනස් වේ. ඒ අනුව පාංශු ලක්ෂණද වෙනස් වේ. විවිධ ස්ථානවල ඇති පස් අතට ගෙන ස්පර්ශ කර බැලූ විට රළු බවක් දැනෙන්නේ විශාල ඛනිජ අංශු වැඩිපුර ඇතිවිටය. සියුම් බවක් දැනෙන්නේ සියුම් ඛනිජ අංශු වැඩිපුර ඇතිවිටය.


පාංශු ඛනිජවල වැදගත්කම

1.      කුඩා පස් අංශු එකට බදවා තබා ගනිමින් පාංශු සමූහන හෙවත් කැටිති සාදයි

2.      පසේ ජලය රදවා තබා ගැනීමේ ධාරිතාවය වැඩි කරයි

3.      ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂක රදවා තබා ගන්නා සංචිතයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි

4.      ජලය උරා ගන්නා නිසා පාංශු ඛාදනය අවම වේ

5.      පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වර්ධනයට අවශ්‍ය උපස්තර ලෙස ක්‍රියා කරයි

6.      කාබනික ද්‍රව්‍ය වැඩියෙන් ඇති පසක් කලු පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර වැඩි තාප ප්‍රමාණයක්ද අවශෝෂණය ක්‍රයි. එය බීජ ප්‍රරෝහණයට ඉතා වැදගත් වේ

7.      පසෙහි ජලවහනය දියුණු කරයි

8.      හියුමස් මගින් පසේ කලිල ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීම සිදුකරයි

9.      පස ස්වාරක්ෂකයක් ලෙස ක්‍රියා කොට පසෙහි pH අගය ප්‍රබල ලෙස වෙනස් නොවී පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.මීලඟ ලිපිය තුළින් අප පාංශු සංඝටකවල මීලග වැදගත් කොටසක් වන පාංශු වාතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. එබැවින් මේ ලිපිය ඔබගේ මිතුරන්ටත් කියැවීමට හැකිතරම් සමාජ ජාලා තුළට බෙදා ගන්න


අපගේ අනෙකුත් ලිපිත් කියවන්න(උපුටා ගැනීම - කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය පෙළපොත)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

අපගේ ජනප්‍රියම ලිපි